Förskolan Busbolaget

Vi värnar om det viktigaste i livet, våra barn.


Lämna en kommentar

Kommentarer sökes!

I samband med att föräldramötesprotokollet skickades ut så bifogades likabehandlingsplanen. Den ska nu revideras inom kort och därför önskar vi kommentarer från er föräldrar, gärna via mail.

Planen är en utav våra viktigaste dokument och därför vill vi trycka på vikten av att ni nu har möjlighet att påverka nästa års likabehandlingsplan.

/Buspedagogerna